5 Компании свързани с лицето ФРАНЧЕСКО КОРСАТО (виж второ ниво)
Companies connected to FRANCHESKO KORSATO

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103087214ДЕВНЯ ВАРОВИК АД
DEVNYA VAROVIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103133059ЛЮЛЯКА МАТИРИЪЛС ЕАД
LYULYAKA MATIRIALS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103318646ДЕВНЯ ФИНАНС АД
DEVNYA FINANS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813109833ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
DEVNYA TSIMENT AD

Публични фондове Public money
  • 199 510,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836145646ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД
VULKAN TSIMENT AD

Публични фондове Public money
  • 244 500,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФРАНЧЕСКО КОРСАТО
Check other registries about the person FRANCHESKO KORSATO

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЧЕСКО @SecondName КОРСАТО @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЧЕСКО @SecondName КОРСАТО @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More