8 Компании свързани с лицето РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to RADI GEORGIEV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121265113ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
ZASTRAHOVATELNO DRUZHESTVO EVROINS AD

Публични фондове Public money
  • 2 716 907,12 лв. от 66 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121514696ЛАУДСПИКЪРС-СИ ЕЙ ЕООД
LAUDSPIKARS-SI EY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130427863ХДИ ЗАД АД
HDI ZAD AD

Публични фондове Public money
  • 192 988,00 лв. от 109 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175187337ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
EVROHOLD BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201544302ВИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VI EYCH PROPARTI MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204520737АНДРЕ ТЮРИЙО ООД
ANDRE TYURIYO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831136740ЕВРО-ФИНАНС АД
EVRO-FINANS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831760308КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД
KORPORIT ADVAYZARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person RADI GEORGIEV GEORGIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More