3 Компании свързани с лицето СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to SILVIYA NIKOLAEVA ALEKSIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117010060ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД
EUROPAPIR-BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117039820ДУНАВ-ПРЕС АД
DUNAV-PRES AD

Публични фондове Public money
  • 720 881,99 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
827229846АРХИСА ЕООД
ARHISA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
Check other registries about the person SILVIYA NIKOLAEVA ALEKSIEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More