3 Компании свързани с лицето СТОЙЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOYCHO TODOROV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131469281АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИЕР ЕАД
ALIANTS BALGARIYA FINANSIER EAD

Публични фондове Public money
  • 3 145,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175040038БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ ASSOC
BALGARSKA ASOTSIATSIYA ZA LIZING ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175200915АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS LIZING BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 162 715,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТОЙЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person STOYCHO TODOROV KRASTEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More