15 Компании свързани с лицето ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VENTSESLAV STOYANOV EVSTATIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103036629КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД
KORABOREMONTEN ZAVOD ODESOS AD

Публични фондове Public money
  • 466 983,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103044056ЕСКАНА АД
ESKANA AD

Публични фондове Public money
  • 13 037 723,00 лв. от 12 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103090514ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД
ESKANA INVEST 96 AD

Публични фондове Public money
  • 1 953 986,00 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103132232АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД
AGROPLASMENT-92-V AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103223340АНАКС ООД
ANAKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103858329К.Л.С.Т. ООД
K.L.S.T. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103886905БАТОВА ИНВЕСТ ЕООД
BATOVA INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103941472СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА АД
SPORTEN KOMPLEKS VARNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117000486СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД
SKALNI MATERIALI AD

Публични фондове Public money
  • 2 242 079,47 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130339630ТЕЛЕНОР КОМЮНИКЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД
TELENOR KOMYUNIKEYSHAN BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200364956ХОРИЗОНТ - РУСЕ АД
HORIZONT - RUSE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200982924ЕСКАНА РУСИЯ ЕООД
ESKANA RUSIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201986092ЕСКАНА-МАДАН ЕАД
ESKANA-MADAN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204084873МАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
MAN BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831121837ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД
TEHNOIMPORTEKSPORT AD

Публични фондове Public money
  • 132 905 279,68 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ
Check other registries about the person VENTSESLAV STOYANOV EVSTATIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More