8 Компании свързани с лицето КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to KATYA ARGIROVA KOSTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040268771ПЕГИН-8 - ГРИГОРОВ,МАШЕВ И С-ИЕ СД
PEGIN-8 - GRIGOROV,MASHEV I S-IE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115061565КООПЕРАЦИЯ АДОНА 96 К
KOOPERATSIYA ADONA 96 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131297320ПРАЙМ - ДС ООД
PRAYM - DS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КРАСИВА МАРИЦА
  KRASIVA MARITSA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-18 19:06:05 ShareTransfer
  Buy from: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000

  Първи запис/First Deed:
  2017-12-18 19:06:05 ShareTransfer
  Buy from: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000
 • ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД
  DZHAZUIN ENTARPRAYZIS LIMITID

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-06 15:16:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-06 15:16:33 Partner
 • ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
  GALINA ATANASOVA ANGELSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Manager
 • АВЦ КОНСУЛТ
  AVTS KONSULT

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Buy from: “ПРАЙМ ХАУС” ООД 1400

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Buy from: “ПРАЙМ ХАУС” ООД 1400
 • ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА
  GALENA BONCHEVA MALINOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Manager
 • ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП
  GALAKSI PROPARTI GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Partner
 • ПРАЙМ ХАУС
  PRAYM HAUS

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Sell to: АВЦ КОНСУЛТ АД 1400

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 ShareTransfer
  Buy from: КИРИЛ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ с прехвърля на
  „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД с ЕИК 115509755 19
  дяла по 100 лева на обща стойност 1 900 лева,
  КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА с прехвърля на
  „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ”АД с ЕИК 115081888 16
  по 100 лева на обща стойност 1 600 лева, както и ?
  идеална част от 1 дял по 100 лева на обща
  стойност 100 лева и ДОРА НИКОЛАЕВА
  ПРАМАТАРОВА с прехвърля на “ПРАЙМ ХАУС”
  ООД с ЕИК131332934 14 дяла по 100 лева на обща
  стойност 1400 лева, както и ? идеална част от 1
  дял по 100 лева на обща стойност 100 лева 5000
 • ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ
  ZAHAREN KOMBINAT - PLOVDIV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-06 15:16:33 ShareTransfer
  Sell to: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Partner
 • ДОРА НИКОЛАЕВА ПРАМАТАРОВА
  DORA NIKOLAEVA PRAMATAROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
 • КИРИЛ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
  KIRIL PETROV ZAHARIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-14 17:24:15 ShareTransfer
  Sell to: „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД с ЕИК
  115509755, „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ” АД с ЕИК
  115081888 16 и ПРАЙМ ХАУС ООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
 • КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА
  KATYA ARGIROVA KOSTOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
200097599ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ АД
INTERLEND BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200131667НУРОЛ ВИКТОРИЯ АД
NUROL VIKTORIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200529482КиЕ Консулт ООД
KiE Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200618080ТЦП ТРИМОНЦИУМ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД
TTSP TRIMONTSIUM TSENTAR PLOVDIV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205022472ПЛОВДИВ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД
PLOVDIV PRODZHEKT 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА
Check other registries about the person KATYA ARGIROVA KOSTOVA

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More