10 Компании свързани с лицето ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ILIYAN ZAFIROV DINEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121376448АЙ ТИ СОФТ ООД
AY TI SOFT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЙ ТИ СОФТ
  AY TI SOFT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-21 12:20:23 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-21 12:20:23 TransformingCompany
 • АЙ ТИ СОФТ
  AY TI SOFT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-21 12:20:23 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-21 12:20:23 Successor703
 • ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ
  ILIYAN ZAFIROV DINEV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-30 20:47:15 ShareTransfer
  Sell to: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
  3600

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-13 11:29:59 Partner
 • ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ
  VANYO STOYANOV IVANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-30 20:47:15 ShareTransfer
  Sell to: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
  1400

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-13 11:29:59 Partner
 • СТАРКОМ КОНСУЛТ
  STARKOM KONSULT

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-30 20:47:15 ShareTransfer
  Buy from: Ваньо Стоянов Иванов 1400

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-13 11:29:59 Partner
121452814БАЛКАНСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД
BALKANSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121452821ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ АД
DZHI PI ES KONTROL AD

Публични фондове Public money
 • 586 820,80 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
122022915СТАРКОМ КОНСУЛТ АД
STARKOM KONSULT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175044225СПОРТПРОЕКТ ЕАД
SPORTPROEKT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175137010АЛФА КРЕДИТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ALFA KREDIT MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175341828Експат Имоти ИАД
Ekspat Imoti IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204713978АЙ ТИ СОФТ ЕАД
AY TI SOFT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205036130АСОЦИАЦИЯ ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ ASSOC
ASOTSIATSIYA FLIYT MENIDZHMANT ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831742114ПРОФОНИКА ЕООД
PROFONIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More