7 Компании свързани с лицето ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VENTSESLAV HRISTOV PEEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121734112ДЕБЮТ 98 ООД
DEBYUT 98 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131086781ФИНКО I ООД
FINKO I OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131172383МЕРИДИАН ТУРС ООД
MERIDIAN TURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152293ЕМХ-ПРОПЪРТИС ООД
EMH-PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200081560ЕМХ-ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
EMH-PROPARTIS DIVELAPMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831324588ВЕСТ ООД
VEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831531462ШЕРИ БЪЛГАРИЯ ООД
SHERI BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
Check other registries about the person VENTSESLAV HRISTOV PEEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More