4 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН РАЙКОВ РАНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VESELIN RAYKOV RANKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121024920НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД
NOVE-AD-HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200143623НОВЕ БРОКЕР ООД
NOVE BROKER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831830482ЗД БУЛ ИНС АД
ZD BUL INS AD

Публични фондове Public money
  • 9 678 819,94 лв. от 58 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831901933ЕЛМЕТИНЖЕНЕРИНГ АД
ELMETINZHENERING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛИН РАЙКОВ РАНКОВ
Check other registries about the person VESELIN RAYKOV RANKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More