10 Компании свързани с лицето Константин Цветанов Ризов (виж второ ниво)
Companies connected to Konstantin TSvetanov Rizov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121727057СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131196352СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175002112БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175043536ЕХНАТОН К
EHNATON K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175195572ГАМА КАПИТАЛ ЕАД
GAMA KAPITAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175413398ЕВ ГРУП ООД
EV GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202073255Валео 28 ЕООД
Valeo 28 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202154974СИС КРЕДИТ АД
SIS KREDIT AD

Публични фондове Public money
  • 164 676,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202318365БАР КРИСТАЛ 2012 ООД
BAR KRISTAL 2012 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203713384ХЛЕБАР 2015 ООД
HLEBAR 2015 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Константин Цветанов Ризов
Check other registries about the person Konstantin TSvetanov Rizov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More