7 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR PETROV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131155957СОФТРЕЙД 2003 ЕООД
SOFTREYD 2003 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131564740КАР ГРУП ЕООД
KAR GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175193297София Сии Марин АД
Sofiya Sii Marin AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175447289ЯХТПОЙНТ АД
YAHTPOYNT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200022511ПРЕМИУМ КАР АД
PREMIUM KAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201149482ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД
ENERDZHI MT EAD

Публични фондове Public money
 • 3 066 652,12 лв. от 13 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204250430Пагодасоф ЕООД
Pagodasof EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ПЕТЪР ЦАКОВ ГЕОРГИЕВ
  PETAR TSAKOV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-17 13:49:50 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-01-17 13:49:50 Manager
 • АРС ИНЖ
  ARS INZH

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-10 14:40:32 ShareTransfer
  Buy from: КАЙЕН ООД 520000

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-10 14:40:32 ShareTransfer
  Buy from: КАЙЕН ООД 520000
 • Сирена Инвест
  Sirena Invest

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-10 14:40:32 ShareTransfer
  Buy from: КАЙЕН ООД 520000

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-10 14:40:32 ShareTransfer
  Buy from: КАЙЕН ООД 520000
 • САЛЕХ САЛИМ АСИЛ
  SALEH SALIM ASIL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-09-13 18:12:51 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-13 18:12:51 Manager
 • ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
  PETAR PETROV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-09-13 18:12:51 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-13 18:12:51 Manager
 • КАЙЕН
  KAYEN

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-10 14:40:32 ShareTransfer
  Sell to: „СИРЕНА ИНВЕСТ” ЕООД 520000

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-13 18:12:51 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person PETAR PETROV GEORGIEV

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More