1 Компании свързани с лицето РАУЛ МОИСЕ (виж второ ниво)
Companies connected to RAUL MOISE

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201003923ЛУКА 2010 ЕООД
LUKA 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • РАУЛ МОИСЕ
  RAUL MOISE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-12 14:58:29 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-12 14:58:29 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето РАУЛ МОИСЕ
Check other registries about the person RAUL MOISE

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РАУЛ @SecondName МОИСЕ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РАУЛ @SecondName МОИСЕ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More