2 Компании свързани с лицето Десислава Русева Коларова (виж второ ниво)
Companies connected to Desislava Ruseva Kolarova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202104665ДИДЕС 75 ООД
DIDES 75 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203502191ШИМБАЦИТЕ ЕООД
SHIMBATSITE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Десислава Русева Коларова
Check other registries about the person Desislava Ruseva Kolarova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More