8 Компании свързани с лицето САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to SASHO PETROV CHAKALSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112623853ТРАКИЙСКА ИЗБА ЕООД
TRAKIYSKA IZBA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121086224ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD

Публични фондове Public money
  • 25 313 838,30 лв. от 40 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121856059БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD

Публични фондове Public money
  • 81 000 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176125630СДРУЖЕНИЕ ЛОВЕН КЛУБ 100 ASSOC
SDRUZHENIE LOVEN KLUB 100 ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200078595УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201390740МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204355470ХЕЛИОС ДЕЛТА ЕООД
HELIOS DELTA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831609046ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
TOPLOFIKATSIYA SOFIYA EAD

Публични фондове Public money
  • 264 814 877,40 лв. от 245 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
Check other registries about the person SASHO PETROV CHAKALSKI

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More