Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

51 Компании свързани с лицето БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BORIS LYUBENOV BORISOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
020346038АШИМПЕКС - ХАРТЮН АШИКЯН ЕТ
ASHIMPEKS - HARTYUN ASHIKYAN ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102894518ТРЕМЕКС ЕООД
TREMEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103140439СИТИ ЦЕНТЪР ЕООД
SITI TSENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104599048ЕЛЕНСКИТЕ МАЙСТОРИ ЕООД
ELENSKITE MAYSTORI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 159 967,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.13)
105551161ФАНТИ-Г ООД
FANTI-G OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 938 260,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през април.2017)
105585377ЕМИЛЕКСТРОЙ ООД
EMILEKSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106530633ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ - СИМАР ЕТ
IVAYLO NAYDENOV - SIMAR ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109011650ИТАЛИЯ СТИЛ АД
ITALIYA STIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109016462ЕТАВИА АД
ETAVIA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109020820ЗОРКА ВЛАДИМИРОВА - ЗОРИЦА ЕТ
ZORKA VLADIMIROVA - ZORITSA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109045154ГРАНИТ 97 АД
GRANIT 97 AD

Публични фондове Public money
 • 3 348 960,85 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109082108МИНИ РУЕН АД
MINI RUEN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109506295КАПРИМА - МОДЕ ООД
KAPRIMA - MODE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 183 773,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
109559593К и С ООД
K i S OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109576895ИВА ЕООД
IVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109576913БЕНИ ЕООД
BENI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109584109КОЦИ ПАЛ ЕООД
KOTSI PAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109604412ПРОФИ КОЛОР ЕООД
PROFI KOLOR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110537640МАПА И КО ООД
MAPA I KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 167 465,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.2013)
112074461ЮНИТИКОМ - ПЕТЯ ГЬОШЕВА ЕТ
YUNITIKOM - PETYA GYOSHEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112118833ИНКО - КОСТАДИН СЕМЕРДЖИЕВ ЕТ
INKO - KOSTADIN SEMERDZHIEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 112 841,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.дек.11)
112657318АНИ КОМЕРС ООД
ANI KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113560053СЪНИ ВИП ТУРС ООД
SANI VIP TURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113568954ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД
VAGLEDOBIV BOBOV DOL EOOD

Публични фондове Public money
 • 66 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114082268ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ПЛЕВЕН АД
HRANITELNI STOKI - PLEVEN AD

Публични фондове Public money
 • 2 763 643,89 лв. от 51 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114548901ЕВРОМЕС - РОСЕН МАРИНОВ ЕТ
EVROMES - ROSEN MARINOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115012760ГЕОРГИ АТАНАСОВ - 96 ЕТ
GEORGI ATANASOV - 96 ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 620 893,95 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
119054155ОРАНЖЕРИИ АД
ORANZHERII AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121283677НИК-БЕТА - НИКОЛАЙ КАТЕЛИЕВ ЕТ
NIK-BETA - NIKOLAY KATELIEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121399144ИТЕМ ООД
ITEM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123538653ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА АД
PSK TERA STROY INVEST - STARA ZAGORA AD

Публични фондове Public money
 • 5 249 176,59 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 824 813,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.февр.13)
128592053ЕНЕСИ АД
ENESI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130068093НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD

Публични фондове Public money
 • 9 957 676,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130522813ЕрНет 21 АД
ErNet 21 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131144786ФЕНИКС 22 АД
FENIKS 22 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131302617ЕКО КАЛОР ЕООД
EKO KALOR EOOD

Публични фондове Public money
 • 60 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131327385ДАРНЕД ООД
DARNED OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 245 483,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.17)
131406224ЕЛЛИТРАНС ЕООД
ELLITRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160067976ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН ООД
ITALI KANSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200872552АВТОИНЖЕНЕРИНГ-2009 ООД
AVTOINZHENERING-2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201362851ПЕПЕР ЛЕНД ООД
PEPER LEND OOD

Публични фондове Public money
 • 1 437 989,30 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202019485РЕАЛМЕТ - МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И КОНТЕЙНЕРИ - ИНОВЕЙШЪН ГРУП ЕООД
REALMET - METALNI KONSTRUKTSII I KONTEYNERI - INOVEYSHAN GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202177147МИНКОВ 75 ЕООД
MINKOV 75 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202677782БАГИАНА ЕООД
BAGIANA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202829770ТИМДЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
TIMDEYL BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
 • 194 250,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203492014ТРЕЙД ПРОДАКШЪН ЕООД
TREYD PRODAKSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
819363774ИЛЬО ВОЙВОДА АД
ILYO VOYVODA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
819363863МАЛИНА ООД
MALINA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
819364812ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ 2 К
PROIZVODSTVENO-POTREBITELNA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SAGLASIE 2 K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
826053879БУРАН - ИВАН СТОЙЧЕВ ЕТ
BURAN - IVAN STOYCHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833066332СПЛАВКОМЕРС АД
SPLAVKOMERS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
Check other registries about the person BORIS LYUBENOV BORISOV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate