1 Компании свързани с лицето ФИНАНЦИАРИА ИНДУСТРИАЛЕ ЕООД / ЕС.ЕР.ЕЛ, дан.№ 10818940016/ (виж второ ниво)
Companies connected to FINANTSIARIA INDUSTRIALE EOOD / ES.ER.EL, dan.№ 10818940016/

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203678111ТЕКСТИЛНИ ХИМИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ - ТКТ ЕООД
TEKSTILNI HIMICHNI TRANSFORMATSII - TKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФИНАНЦИАРИА ИНДУСТРИАЛЕ ЕООД / ЕС.ЕР.ЕЛ, дан.№ 10818940016/
Check other registries about the person FINANTSIARIA INDUSTRIALE EOOD / ES.ER.EL, dan.№ 10818940016/

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('ФИНАНЦИАРИА ИНДУСТРИАЛЕ ЕООД / ЕС.ЕР.ЕЛ, дан.№ 10818940016/') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM ktbofficials WHERE MATCH('ФИНАНЦИАРИА ИНДУСТРИАЛЕ ЕООД / ЕС.ЕР.ЕЛ, дан.№ 10818940016/') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More