7 Компании свързани с лицето МАРТИН БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARTIN BOGOMILOV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121296169ББТ ПРОДЖЕКТС АД
BBT PRODZHEKTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148019075САНТЕЛ КЕПИТЪЛ АД
SANTEL KEPITAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201493523БАЛКАНСКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
BALKANSKI INOVATSIONEN TSENTAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202364129НИЛЕС ООД
NILES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202739554София Асфалт ООД
Sofiya Asfalt OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202854282Маклин Оракъл България ЕАД
Maklin Orakal Balgariya EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203029895Алфа Алфа Б ЕООД
Alfa Alfa B EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРТИН БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person MARTIN BOGOMILOV ATANASOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More