6 Компании свързани с лицето ОРЛИН КАМЕНОВ КАЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ORLIN KAMENOV KALEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148100082ИНФО АД
INFO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175297164ЕЛЕКТРАУИНДС БЪЛГАРИЯ ЕАД
ELEKTRAUINDS BALGARIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200780399ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА АД
ELEKTRAUINDS SHABLA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200853502ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА САУТ АД
ELEKTRAUINDS SHABLA SAUT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201012469КАЛЕВИ ГРУП ООД
KALEVI GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205004556СЪГЛАСИЕ СОФИЯ FOUND
SAGLASIE SOFIYA FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More