9 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI GEORGIEV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175294944РЕАЛ ПОЙНТ ЕООД
REAL POYNT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175387940ЗЕТТА ГРУП ООД
ZETTA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200715316АТМАН ТЕХНОЛОДЖИС ООД
ATMAN TEHNOLODZHIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 146 790,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.17)
201895988БЛЕК ЕНЕРДЖИ ООД
BLEK ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202190486ГРИЙН ФОР Ю ООД
GRIYN FOR YU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202700302КАРБОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ ООД
KARBONOVI INSTALATSII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202868855ДМА ГРУП ООД
DMA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202880366УЪРКЪРС ФИТ ООД
UARKARS FIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203030617ПЕЛЕТ ИНВЕСТ ООД
PELET INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Check other registries about the person GEORGI GEORGIEV IVANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More