13 Компании свързани с лицето АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS IVANOV BOYCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130556395Витазон ООД
Vitazon OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131003091Софияспот ООД
Sofiyaspot OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131401280ПАРК ИАД
PARK IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175040718ТРИДЕСЕТ-ЧЕТИРИДЕСЕТ ООД
TRIDESET-CHETIRIDESET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200836079ДВЕ СЕСТРИ ООД
DVE SESTRI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202184355Бе плюс ООД
Be plyus OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202860075Борова гора ООД
Borova gora OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203610021БАТАК ЛЕЙК ВИЛАС ООД
BATAK LEYK VILAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204124563КВАРТЕТ енд Ко ООД
KVARTET end Ko OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204171610Хоризонт и Ко АД
Horizont i Ko AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204211655БГ МАРКА ООД
BG MARKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204610316ПАНАСО ООД
PANASO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831659946БЕТА КОРП АД
BETA KORP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ
Check other registries about the person ATANAS IVANOV BOYCHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More