Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

33 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR NIKOLOV YAZOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030460809ДИМИТЪР ЯЗОВ -ПСД ЕТ
DIMITAR YAZOV -PSD ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115312512ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 97 - ПД АД
ZAVODSKI STROEZHI - 97 - PD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115509125ЯЗОВ-Т ООД
YAZOV-T OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115658183ДИРА ООД
DIRA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ДИМИРО ИНВЕСТ
  DIMIRO INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-28 13:19:37 ShareTransfer
  Sell to: РАХАМИМ САМИ ГРАНДЕБУЛ 2450

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-25 13:46:58 ShareTransfer
  Buy from: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ 2450
 • РАХАМИМ САМИ ГРАНДЕБУЛ
  RAHAMIM SAMI GRANDEBUL

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-28 13:19:37 ShareTransfer
  Buy from: ДИМИРО ИНВЕСТ АД 2450

  Първи запис/First Deed:
  2009-08-28 12:20:22 Partner
 • ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
  DIMITAR NIKOLOV YAZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-25 13:46:58 ShareTransfer
  Sell to: ДИМИРО ИНВЕСТ АД 2450

  Първи запис/First Deed:
  2009-08-28 12:20:22 Partner

 • Последен запис/Last Deed:
  2009-08-28 12:20:22 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2009-08-28 12:20:22 Partner
115833839РИЛОН БИЛДИНГ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
RILON BILDING MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115871687ДЖЕЙ БИ ДИ ООД
DZHEY BI DI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • БАРТЛЕТ
  BARTLET

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Боян Александров Станоев 1650

  Първи запис/First Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Боян Александров Станоев 1650
 • МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП
  MIKS KONSULTING GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Боян Александров Станоев 850

  Първи запис/First Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Боян Александров Станоев 850
 • ДИМИРО ИНВЕСТ
  DIMIRO INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Димитър Николов Язов 1700

  Първи запис/First Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Buy from: Димитър Николов Язов 1700
 • ЙОЗЕФ БОДЕНЩАЙН
  YOZEF BODENSHTAYN

  Последен запис/Last Deed:
  2010-02-05 17:01:19 ShareTransfer
  Sell to: БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ 2250

  Първи запис/First Deed:
  2010-02-05 17:01:19 ShareTransfer
  Sell to: БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ 2250
 • ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
  DIMITAR NIKOLOV YAZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Sell to: МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД 800

  Първи запис/First Deed:
  2009-07-14 10:45:26 Partner
 • БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ
  BOYAN ALEKSANDROV STANOEV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-19 11:08:13 ShareTransfer
  Sell to: МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД 850

  Първи запис/First Deed:
  2009-07-14 10:45:26 Partner
 • Йозеф Боденщайн
  Yozef Bodenshtayn

  Последен запис/Last Deed:
  2010-02-05 17:01:19 ShareTransfer
  Sell to: Боян Александров Станоев 2250

  Първи запис/First Deed:
  2009-07-14 10:45:26 Partner
115873470ОРИ БИЛДИНГ ООД
ORI BILDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115879345РИЛОН ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД
RILON LEND DIVELAPMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115888910РИЛОН ЗЛАТИТРАП ИНВЕСТМЪНТС АД
RILON ZLATITRAP INVESTMANTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115895513ЮНИВЪРСАЛ ХОЛИДЕЙ АД
YUNIVARSAL HOLIDEY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120563384УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131279481АКВАРЕКС - 1 ООД
AKVAREKS - 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131435464ПРАЙМ ДИ ООД
PRAYM DI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160034296РЕЛАКС СПА ЦЕНТЪР АД
RELAKS SPA TSENTAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160040993НИКЕ-Я КОНСУЛТ ООД
NIKE-YA KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160108266ГРИЙН ПРОДЖЕКТ АД
GRIYN PRODZHEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160108565СКАЙ БИЛДИНГС АД
SKAY BILDINGS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175091367ПРАЙМ ХАУС БГ АД
PRAYM HAUS BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175131153ГРАНД СТРОЙ АД
GRAND STROY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175173686ПРАЙМ РЕЗИДЕНС АД
PRAYM REZIDENS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200022632ДИ ЕНД ДИ ВИЛИДЖ ООД
DI END DI VILIDZH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 314 063,84 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)
200338566ТЕЙТ СЪЛЮШЪНС ООД
TEYT SALYUSHANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200338725РЕЙТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД
REYTAN DIVELAPMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КОСТОВ
  STANISLAV IVANOV KOSTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2018-01-15 17:41:57 ShareTransfer
  Buy from: ПЛОВДИВ ПАРКИНГ ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2018-01-15 17:41:57 ShareTransfer
  Buy from: ПЛОВДИВ ПАРКИНГ ООД 2500
 • ПЛОВДИВ ПАРКИНГ
  PLOVDIV PARKING

  Последен запис/Last Deed:
  2018-01-15 17:41:57 ShareTransfer
  Sell to: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КОСТОВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2014-09-23 15:42:01 ShareTransfer
  Buy from: ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД 5000
 • ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС
  ISTEYT INVESTMANTS

  Последен запис/Last Deed:
  2014-09-23 15:42:01 ShareTransfer
  Sell to: ПЛОВДИВ ПАРКИНГ ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-20 16:34:36 ShareTransfer
  Buy from: БАРТЛЕТ АД 5000
 • АСЕН ПЕТРОВ МАРТИНОВ
  ASEN PETROV MARTINOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 20:30:06 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-19 20:30:06 Manager
 • ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
  DIMITAR NIKOLOV YAZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-08-22 17:04:12 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-22 17:04:12 Manager
 • БАРТЛЕТ
  BARTLET

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-20 16:34:36 ShareTransfer
  Sell to: ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-22 17:04:12 Partner
 • ЯЗОВ
  YAZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 20:30:06 ShareTransfer
  Sell to: БАРТЛЕТ АД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-22 17:04:12 Partner
200341509МИЯ ИНВЕСТ ООД
MIYA INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200401803ДИМИРО ИНВЕСТ АД
DIMIRO INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200478536КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200479759ДИКАВ ИНВЕСТ АД
DIKAV INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200514167ЕМ ДИ ИНВЕСТМЪНТ ПЛОВДИВ АД
EM DI INVESTMANT PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200598507СИТИ ЦЕНТЪР - ТРИМОНЦИУМ ЕООД
SITI TSENTAR - TRIMONTSIUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825020171ЯЗОВ ООД
YAZOV OOD

Публични фондове Public money
 • 1 744 331,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 322 555,58 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.юни.16)
825031709БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ АД
BIZNES I TARGOVSKI TSENTAR - PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825281552СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ ООД
STROITELSTVO IMOTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825339653ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПЛОВДИВ АД
ZAVODSKI STROEZHI - PS - PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate