6 Компании свързани с лицето ЕКАТЕРИНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to EKATERINA KOLEVA TERZIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102088498АГРОГАРАНТ-БУРГАС ЕООД
AGROGARANT-BURGAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102088772ФОРОС СОЛНА ОФСЕТ ООД
FOROS SOLNA OFSET OOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102884933КОНСТАНС ПРОПЪРТИ ЛИМИТИД ЕООД
KONSTANS PROPARTI LIMITID EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200089759АГАРТ ЕООД
AGART EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200310271РЕД РОУЗ БУРГАС ООД
RED ROUZ BURGAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202715293ИМОТИ – БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ 11 ЕООД
IMOTI – BALGARIYA INVEST 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕКАТЕРИНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА
Check other registries about the person EKATERINA KOLEVA TERZIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More