4 Компании свързани с лицето Йордан Мирчев Митев (виж второ ниво)
Companies connected to Yordan Mirchev Mitev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121164865МЕРАЙЛ БУЛКОНСУЛТ ООД
MERAYL BULKONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130212775БМСК АД
BMSK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202360743ЗЕИ АГРО 12 ЕООД
ZEI AGRO 12 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203672877КАРА БИЙЧ ООД
KARA BIYCH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Йордан Мирчев Митев
Check other registries about the person Yordan Mirchev Mitev

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More