5 Компании свързани с лицето Виктор Николаев Налбантов (виж второ ниво)
Companies connected to Viktor Nikolaev Nalbantov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121207277Разпространение на печата АД
Razprostranenie na pechata AD

Публични фондове Public money
  • 226 645,05 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175127176БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ АД
BULGARTABAK-TREYDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175239360ОБВ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АД
OBV - RAZPROSTRANENIE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201239197РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ООД
RAZPROSTRANENIE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202869537ЕФ ЕМ СИ ДЖИ ТРЕЙД АД
EF EM SI DZHI TREYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Виктор Николаев Налбантов
Check other registries about the person Viktor Nikolaev Nalbantov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More