10 Компании свързани с лицето БОЙКО ЙОРДАНОВ ЯРЪМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BOYKO YORDANOV YARAMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131406605ТЕЛЕРИК АД
TELERIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200142489Eйч Ес Би Ви АД
Eych Es Bi Vi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203188748ДРОНАМИКС ООД
DRONAMIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203867457Гейтскейп ЕООД
Geytskeyp EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203951784ТУИСТХЪТ ООД
TUISTHAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204337547ТуистРайд ЕООД
TuistRayd EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХРИСТО ПЕТРОВ КОСЕВ
  HRISTO PETROV KOSEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-23 17:38:52 ShareTransfer
  Buy from: Бойко Йорданов Яръмов 26666

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-23 17:38:52 ShareTransfer
  Buy from: Бойко Йорданов Яръмов 26666
 • ВТ Инвестмънтс
  VT Investmants

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-23 17:38:52 ShareTransfer
  Buy from: Бойко Йорданов Яръмов 26667

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-23 17:38:52 ShareTransfer
  Buy from: Бойко Йорданов Яръмов 26667
 • БОЙКО ЙОРДАНОВ ЯРЪМОВ
  BOYKO YORDANOV YARAMOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-23 17:38:52 ShareTransfer
  Sell to: Христо Петров Косев 26666

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-17 11:00:12 SoleCapitalOwner
204380712Т АКАДЕМИЯ ООД
T AKADEMIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204645064Кропкол ЕООД
Kropkol EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204645331Тулстоп ЕООД
Tulstop EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205110577Кампус Х ООД
Kampus H OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More