2 Компании свързани с лицето РОСЕН АНДРЕЕВ КАРАДИМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ROSEN ANDREEV KARADIMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131284382МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ АД
MAGISTRALA TRAKIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831248247ФИДЕС АЙ ЕНД КЕЙ ООД
FIDES AY END KEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСЕН АНДРЕЕВ КАРАДИМОВ
Check other registries about the person ROSEN ANDREEV KARADIMOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More