6 Компании свързани с лицето ПОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕКОВА-ГЕОРГИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to POLINA VENTSISLAVOVA PEKOVA-GEORGIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121584196ПАНДА-СОФИЯ ЕООД
PANDA-SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 62 838,00 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200451699ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ АД
FAST PEY SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200507201ФАСТ ПЕЙ ВАРНА АД
FAST PEY VARNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200757977ОРБИС ПЛАН АД
ORBIS PLAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202168632Фаст Пей Транспорт ЕООД
Fast Pey Transport EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202200392Фаст Пей ХД АД
Fast Pey HD AD

Публични фондове Public money
  • 1 266 666,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕКОВА-ГЕОРГИЕВА
Check other registries about the person POLINA VENTSISLAVOVA PEKOVA-GEORGIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More