16 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR YORDANOV ANDREEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130436549САНДЕР-2000 ЕООД
SANDER-2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200497878МАКС КАНСТРЪКШЪН ООД
MAKS KANSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200791844ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД
DZHELATO 2009 EOOD

Публични фондове Public money
  • 386 201,09 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200862095ДЕС ФУД ООД
DES FUD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201533672ДЖЕЛАТО КОМЕРС ЕООД
DZHELATO KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201533715ДЖЕЛАТО ЧЕМП ЕООД
DZHELATO CHEMP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201533836ДЖЕЛАТО ДИСТРИБЮШЪН ЕООД
DZHELATO DISTRIBYUSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201577793КАНЕЛА 2011 ЕООД
KANELA 2011 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202029747Мирос Рафи ООД
Miros Rafi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202033905НАП КОНСЮМЪР ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС- НАП КДЛ ООД
NAP KONSYUMAR DISTRIBYUSHAN END LODZHISTIKS- NAP KDL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202114620СИМ ГРУП 2012 ООД
SIM GRUP 2012 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202987806АЛЕКС АЙСТРЕЙД 2012 ООД
ALEKS AYSTREYD 2012 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203953714ВАНИЛА 2016 ООД
VANILA 2016 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204465073АЙС КРИМ ЕООД
AYS KRIM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204794542Санту Айс ООД
Santu Ays OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205096693СИТИ ЛУКС БИЛД ООД
SITI LUKS BILD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
Check other registries about the person DIMITAR YORDANOV ANDREEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More