5 Компании свързани с лицето Пламен Атанасов Христов (виж второ ниво)
Companies connected to Plamen Atanasov Hristov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203258431СПЕШ КЕШ ООД
SPESH KESH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203259008СПЕШ КЕШ ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ООД
SPESH KESH ZALOZHNI KASHTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203753425СПЕШ КЕШ ПРИМ АД
SPESH KESH PRIM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204171659ЗАЛОЖНИ КЪЩИ БИЗНЕС КРЕДИТИ ЕООД
ZALOZHNI KASHTI BIZNES KREDITI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205060843Суна 07 ЕООД
Suna 07 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Пламен Атанасов Христов
Check other registries about the person Plamen Atanasov Hristov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More