15 Компании свързани с лицето ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to YAVOR NEDEV KAMBUROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103823381ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD

Публични фондове Public money
  • 85 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121236866МАКСИНВЕСТ ООД
MAKSINVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128528556ЯВОР АГРО КОНСУЛТ 2000 АД
YAVOR AGRO KONSULT 2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130149816АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД
AGRO FOREST KONSULTING OOD

Публични фондове Public money
  • 507 920,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130265386КИФЪР КОНСУЛТАНСИ - БЪЛГАРИЯ ООД
KIFAR KONSULTANSI - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130495162КАМБУРОВ И ПАРТНЪРС ООД
KAMBUROV I PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131200587ИНТЕРФОКС АД
INTERFOKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175225204ТРАНС СТОК БЪЛГАРИЯ ЕООД
TRANS STOK BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200709780Е-КАР-БГ ООД
E-KAR-BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201024903РЕФЛЕКШЪН ФИЛМ ООД
REFLEKSHAN FILM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201715098МАКСИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООД
MAKSINVEST HOLDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202105023МАКСИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
MAKSINVEST HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202615019АГРОМАКСИНВЕСТ ЕАД
AGROMAKSINVEST EAD

Публични фондове Public money
  • 29 013,12 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202972747АП Март АД
AP Mart AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203098165ЯВОР АГРО КОНСУЛТ 2000 ООД
YAVOR AGRO KONSULT 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ
Check other registries about the person YAVOR NEDEV KAMBUROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More