35 Компании свързани с лицето Теодорос Хрисис (виж второ ниво)
Companies connected to Teodoros Hrisis

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131134354СОСИЕТЕ ЕНДЮСТРИЕЛ ДЬО Л-АТЛАНТИК ЕАД
SOSIETE ENDYUSTRIEL DYO L-ATLANTIK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175454231София Файненс АД
Sofiya Faynens AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200086745ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200341288МЕЙФЕЪР ГРУП АД
MEYFEAR GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200753625Ай Би Кънсалтънтс АД
Ay Bi Kansaltants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200846205ГРИЙН УИНД ЕНЕРДЖИ АД
GRIYN UIND ENERDZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201117720Имарет Уинд Проджект АД
Imaret Uind Prodzhekt AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201120570Енерджи Соурсес АД
Enerdzhi Sourses AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201120638Накас Енерджи АД
Nakas Enerdzhi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201143341СФ Глобъл Фонд ЕАД
SF Global Fond EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201194414Карма Комерс АД
Karma Komers AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201194791Даймънд енерджи АД
Daymand enerdzhi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201228521Ви Ес Холдинг АД
Vi Es Holding AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201232797ЕсЕфПи Акаунтинг ООД
EsEfPi Akaunting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201565481Стел Солар 1 АД
Stel Solar 1 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201630406Алтърнатив Кънстракшън АД
Altarnativ Kanstrakshan AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201647551Контрол Систем Холдинг АД
Kontrol Sistem Holding AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201793773Дистрибюшън Солюшънс АД
Distribyushan Solyushans AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201842373Каунселор ООД
Kaunselor OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201854660Анакс Корп АД
Anaks Korp AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201892561Анакс Дивелъпмънт АД
Anaks Divelapmant AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201922905Е-клик БГ АД
E-klik BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202269649Руддер ЕООД
Rudder EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202429872Тек Ауто ЕООД
Tek Auto EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202448403Валю Холдингс АД
Valyu Holdings AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202637624Р.К.Д. ЕООД
R.K.D. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202640086АДС Болканс ЕООД
ADS Bolkans EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202748005Ди.Но.Ме ООД
Di.No.Me OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203196481ШЕЪРХОЛДЪР ЕООД
SHEARHOLDAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Константинос Цолакидис
  Konstantinos TSolakidis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-08 17:06:49 ShareTransfer
  Buy from: Георгиос Николудис 6

  Първи запис/First Deed:
  2017-11-08 17:06:49 ShareTransfer
  Buy from: Георгиос Николудис 6
 • Клеантис Сисманидис
  Kleantis Sismanidis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-08 17:06:49 ShareTransfer
  Buy from: Георгиос Николудис 6

  Първи запис/First Deed:
  2017-11-08 17:06:49 ShareTransfer
  Buy from: Георгиос Николудис 6
 • Георгиос Николудис
  Georgios Nikoludis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-08 17:06:49 ShareTransfer
  Sell to: Константинос Цолакидис 6

  Първи запис/First Deed:
  2016-02-04 14:49:19 ShareTransfer
  Buy from: Христос Кокалис 20
 • Христос Кокалис
  Hristos Kokalis

  Последен запис/Last Deed:
  2016-02-04 14:49:19 ShareTransfer
  Sell to: Георгиос Николудис 20

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-22 11:22:23 Manager
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 16:58:01 ShareTransfer
  Sell to: Христос Кокалис 20

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-22 11:22:23 SoleCapitalOwner
203561955И-Моби ЕООД
I-Mobi EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-03 17:55:56 ShareTransfer
  Buy from: Димитра Цуци 200

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-03 17:55:56 ShareTransfer
  Buy from: Димитра Цуци 200
 • Димитра Цуци
  Dimitra TSutsi

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-03 17:55:56 ShareTransfer
  Sell to: Теодорос Хрисис 200

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-03 17:55:56 ShareTransfer
  Sell to: Теодорос Хрисис 200
 • Димитра Цуци
  Dimitra TSutsi

  Последен запис/Last Deed:
  2015-05-25 18:34:15 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-25 18:34:15 SoleCapitalOwner
203883949ИМРД ЕООД
IMRD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204083508ДИВИНУС ЕООД
DIVINUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2018-03-20 18:06:28 ShareTransfer
  Buy from: Елени Коцона 600

  Първи запис/First Deed:
  2018-03-20 18:06:28 ShareTransfer
  Buy from: Елени Коцона 600
 • Елени Коцона
  Eleni Kotsona

  Последен запис/Last Deed:
  2018-03-20 18:06:28 ShareTransfer
  Sell to: Теодорос Хрисис 600

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-17 19:48:58 SoleCapitalOwner
204141801ФАЙВ Л ЕООД
FAYV L EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-03 17:37:22 ShareTransfer
  Buy from: Лиса Марие Христоф 200

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-03 17:37:22 ShareTransfer
  Buy from: Лиса Марие Христоф 200
 • Лиса Марие Христоф
  Lisa Marie Hristof

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-03 17:37:22 ShareTransfer
  Sell to: Теодорос Хрисис 200

  Първи запис/First Deed:
  2016-06-28 10:16:08 SoleCapitalOwner
204626676София Файненс Консалтинг ООД
Sofiya Faynens Konsalting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Елени Статопулу
  Eleni Statopulu

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-05 10:49:50 ShareTransfer
  Buy from: Теодорос Хрисис 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-05 10:49:50 ShareTransfer
  Buy from: Теодорос Хрисис 50
 • Амалия Гоната
  Amaliya Gonata

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-02 18:26:26 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-02 18:26:26 Partner
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-05 10:49:50 ShareTransfer
  Sell to: Елени Статопулу 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-02 18:26:26 Partner
204626772ЕсЕфПи Акаунтинг БГ ООД
EsEfPi Akaunting BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Елени Статопулу
  Eleni Statopulu

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-05 11:35:48 ShareTransfer
  Buy from: Теодорос Хрисис 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-05 11:35:48 ShareTransfer
  Buy from: Теодорос Хрисис 50
 • Амалия Гоната
  Amaliya Gonata

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-02 18:00:05 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-02 18:00:05 Partner
 • Теодорос Хрисис
  Teodoros Hrisis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-05 11:35:48 ShareTransfer
  Sell to: Елени Статопулу 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-02 18:00:05 Partner

Проверки в други регистри за лицето Теодорос Хрисис
Check other registries about the person Teodoros Hrisis

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Теодорос @SecondName Хрисис @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Теодорос @SecondName Хрисис @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More