8 Компании свързани с лицето МАРИО НАЙДЕНОВ КРЪКОВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIO NAYDENOV KRAKOVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130967496БУЛХЛЕБ-21 ООД
BULHLEB-21 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131297223МС КОНСУЛТ 2004 ООД
MS KONSULT 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200024918СОФИЯ ЦЕНТРАЛ-В ООД
SOFIYA TSENTRAL-V OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200718045МС КОНСУЛТ 2009 ООД
MS KONSULT 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201092352МС Консулт 2010 ЕООД
MS Konsult 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201363818М КОНСУЛТ 95 ЕООД
M KONSULT 95 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201948845София Централ - Б ООД
Sofiya TSentral - B OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831748932МАРИО НАЙДЕНОВ ЕТ
MARIO NAYDENOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИО НАЙДЕНОВ КРЪКОВСКИ
Check other registries about the person MARIO NAYDENOV KRAKOVSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More