3 Компании свързани с лицето АЛЕКС ХРИСТОВ ОРЕШКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKS HRISTOV ORESHKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130286747ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ ЕАД
INSTITUT PO MARKETING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831392105Сдружение БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ASSOC
Sdruzhenie BALGARSKA TURISTICHESKA KAMARA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831640102СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД
SOFIYA PRINTSES HOTEL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКС ХРИСТОВ ОРЕШКОВ
Check other registries about the person ALEKS HRISTOV ORESHKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More