6 Компании свързани с лицето АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА (виж второ ниво)
Companies connected to ALBENA STOYANOVA KAPLANSKA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121331563АЛЕМА-ЛИЗИНГ АД
ALEMA-LIZING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200703673АЛЕМА СОЛАР ООД
ALEMA SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201210562СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203177431АН ЕНЕРДЖИ ООД
AN ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money
  • 1 000 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203838498АЛЕНА СОЛАР ООД
ALENA SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204279453АМ СИСТЕМС ООД
AM SISTEMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА
Check other registries about the person ALBENA STOYANOVA KAPLANSKA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More