1 Компании свързани с лицето ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GOSHO PETROV NAYDENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105580106ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
Check other registries about the person GOSHO PETROV NAYDENOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More