3 Компании свързани с лицето Момчил Векилов Ванов (виж второ ниво)
Companies connected to Momchil Vekilov Vanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000649348НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201383265АЙ СИ ДЖИ БИ АД
AY SI DZHI BI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202915543ЕНЕРГИЙНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
ENERGIYNA INVESTITSIONNA KOMPANIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Момчил Векилов Ванов
Check other registries about the person Momchil Vekilov Vanov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More