5 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR ILIEV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107020736ИРИДА-САС ЕООД
IRIDA-SAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 127 601,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
131047209ФМФ груп ЕООД
FMF grup EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201590748РУДИ 11 ЕООД
RUDI 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202379622ИЛИЕВ 52 - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ
ILIEV 52 - PETAR PETROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202754684СЛАВИ 13 ЕООД
SLAVI 13 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person PETAR ILIEV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More