4 Компании свързани с лицето МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA DIMITROVA KOSTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115689253СТРОЙКОМ - МАРИЯ КОСТОВА ЕТ
STROYKOM - MARIYA KOSTOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201140377ОРГАНА ООД
ORGANA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203134234ЕКОЛАОЙЛС ООД
EKOLAOYLS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203804880Екола МС ООД
Ekola MS OOD

Публични фондове Public money
  • 599 473,61 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
Check other registries about the person MARIYA DIMITROVA KOSTOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More