Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  1 Компании свързани с лицето РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to RUMEN DIMITROV PETROV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  121884560ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
  TARGOVSKA BANKA D AD

  Публични фондове Public money
  • 19 217 472,61 лв. от 17 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
  Check other registries about the person RUMEN DIMITROV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More