Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  1 Компании свързани с лицето РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to RUMEN STOYANOV OVCHAROV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  812114069ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
  LUKOYL NEFTOHIM BURGAS AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
  Check other registries about the person RUMEN STOYANOV OVCHAROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More