4 Компании свързани с лицето ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to VELICHKA STOILOVA RADEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
116587002В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ ЕООД
V.L.M. - ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money
  • 513 223,34 лв. от 14 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200131400ЕНЕРГО ТЕРМ ООД
ENERGO TERM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202165344ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ООД
EVROPEYSKA ENERGIYNA EFEKTIVNOST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204156194ПРОЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ООД
PROENERDZHI KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА РАДЕВА
Check other registries about the person VELICHKA STOILOVA RADEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More