3 Компании свързани с лицето ИВАН ПЕТРОВ КОЙНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN PETROV KOYNOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130964710РИВА-ТТС ООД
RIVA-TTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200004367МИКТ ООД
MIKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831392201ДЕНОМ-93 ООД
DENOM-93 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ПЕТРОВ КОЙНОВ
Check other registries about the person IVAN PETROV KOYNOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More