1 Компании свързани с лицето ЦОНКО МИХАЙЛОВ ХАРИЗАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSONKO MIHAYLOV HARIZANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115010649СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД
SINERGON HOTELI AD

Публични фондове Public money
  • 751 280,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦОНКО МИХАЙЛОВ ХАРИЗАНОВ
Check other registries about the person TSONKO MIHAYLOV HARIZANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More