53 Компании свързани с лицето ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ (виж второ ниво)
Companies connected to FRANCHESKO FRATINI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131233199ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
PFB PRESO FONDAL-BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160125671СТИЙЛС ООД
STIYLS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175199624ЗЕФИР 66 ООД
ZEFIR 66 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-03 15:06:41 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-03 15:06:41 Manager
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Buy from: СТЕФАНО РОВРЕНА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Buy from: СТЕФАНО РОВРЕНА 2500
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Buy from: ЕМИЛИО САКОНАГИ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Buy from: ЕМИЛИО САКОНАГИ 2500
 • СТЕФАНО РОВРЕНА
  STEFANO ROVRENA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Sell to: ЛЕВАНТЕ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 15:50:51 Partner
 • ЕМИЛИО САКОНАГИ
  EMILIO SAKONAGI

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-03 15:06:41 ShareTransfer
  Sell to: АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 15:50:51 Partner
175208806АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е. ООД
ALIAS INVESTI-R.E. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НЕЕС ЛОК
  NEES LOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Buy from: ВИТОРИОЗА 400

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 1600
 • АПРАЦИВЕЛ
  APRATSIVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 1600

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Buy from: КРОС БОРДЪР ООД 1600
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 3400
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 3400
 • КРОС БОРДЪР
  KROS BORDAR

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Sell to: АПРАЦИВЕЛ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 1500
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 100
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 100

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Buy from: ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ 1000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
 • ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
  DIMITAR TIHOMIROV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Sell to: ЛЕВАНТЕ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
175329765ЛЕВАНТЕ ЕООД
LEVANTE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175356876МИСТРАЛ ГРУП ЕООД
MISTRAL GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ОРСОСЕЙФ
  ORSOSEYF

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000
 • ОРСОКЛАУД
  ORSOKLAUD

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Buy from: ГБ КОНСУЛТИНГ 1000
 • ГБ КОНСУЛТИНГ
  GB KONSULTING

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОКЛАУД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Buy from: Георги Георгиев Бебечев 1000
 • Цветомир Диянов Идов
  TSvetomir Diyanov Idov

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500

  Първи запис/First Deed:
  2016-08-11 10:45:40 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 250

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Buy from: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250
 • ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ
  PRODZHEKT KONSALTING

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП АД 2250

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Buy from: Делян Илиев Василев 2250
 • МИРОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
  MIROSLAVA LYUBOMIROVA STANCHEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager
 • ДЕЛЯН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
  DELYAN ILIEV VASILEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Sell to: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 2250
 • ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕБЕЧЕВ
  GEORGI GEORGIEV BEBECHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Sell to: ГБ КОНСУЛТИНГ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 250
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Делян Илиев Василев 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4750
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП ООД 4750

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 4750
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Георги Георгиев Бебечев 250

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-22 17:16:48 Manager
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 250

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 SoleCapitalOwner
175453769КИПКОЛИН ЛЕДЪР МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
KIPKOLIN LEDAR MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456457ГАММА ИММОБИЛИАРЕ ООД
GAMMA IMMOBILIARE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЛАН БИЛЕНТ ЦАСТИЛЛО ГОНЗАЛЕЗ
  ALAN BILENT TSASTILLO GONZALEZ

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-20 10:57:57 Manager
 • Ангел Антонио Цастилло Родригуез
  Angel Antonio TSastillo Rodriguez

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Buy from: Микеле Мастропаскуа 5000

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Buy from: Микеле Мастропаскуа 5000
 • Микеле Мастропаскуа
  Mikele Mastropaskua

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Sell to: Ангел Антонио Цастилло Родригуез 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-25 17:56:29 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ООД 5000
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-25 17:56:29 ShareTransfer
  Sell to: Микеле Мастропаскуа 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 500
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 500
 • ЛУКА ЧЕКАРЕЛИ
  LUKA CHEKARELI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 4500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Partner
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:23:16 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Manager
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:23:16 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Partner
200029461АУТОМОТИВ ГЛОБЪЛ СЪЛЮШЪНС ЕООД
AUTOMOTIV GLOBAL SALYUSHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200196654КОБАЛТО ООД
KOBALTO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200196679АЛИАС ПРОДЖЕКТ ООД
ALIAS PRODZHEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Галина Гой
  Galina Goy

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Buy from: Никола Барезе 5000

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Buy from: Никола Барезе 5000
 • Никола Барезе
  Nikola Bareze

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Sell to: Галина Гой 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-04-16 10:11:02 ShareTransfer
  Buy from: Антонио Паучуло 5000
 • Антонио Паучуло
  Antonio Pauchulo

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-16 10:11:02 ShareTransfer
  Sell to: Никола Барезе 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 2500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 2500

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-21 21:23:43 ShareTransfer
  Buy from: СТЕФАНО РОВРЕНА 2500
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 2500

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-07 15:41:50 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 2500
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-16 15:32:11 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-16 15:32:11 Manager
 • СТЕФАНО РОВРЕНА
  STEFANO ROVRENA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-21 21:23:43 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-16 15:32:11 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ 2500
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-05-15 15:38:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-15 15:38:15 Manager
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:41:50 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-15 15:38:15 SoleCapitalOwner
200235986СТРОЙФИНПРОЕКТ ООД
STROYFINPROEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Леонардо Аморузо
  Leonardo Amoruzo

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Buy from: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9900

  Първи запис/First Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Buy from: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9900
 • КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД
  KIYGAN HOLDINGS LIMITID

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-10 18:39:27 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-10 18:39:27 Partner
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Андреа Пескиули 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Андреа Пескиули 5000
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Sell to: Леонардо Аморузо 100

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Марио Де Наполи 1000
 • Марио Де Наполи
  Mario De Napoli

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 4000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 4000
 • Андреа Пескиули
  Andrea Peskiuli

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 5000
 • МАРИО ДЕ НАПОЛИ
  MARIO DE NAPOLI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е.ООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е.ООД 5000
 • АНДРЕА ПЕСКИУЛИ
  ANDREA PESKIULI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 2000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 2000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-10 18:39:27 ShareTransfer
  Sell to: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9000

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Buy from: РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ 1000
 • АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е.
  ALIAS INVESTI-R.E.

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Sell to: МАРИО ДЕ НАПОЛИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-08-20 10:04:34 ShareTransfer
  Buy from: ЗЕФИР 66 ООД 6000
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Manager
 • РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ
  RUMEN TSVETANOV ZLATANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Sell to: АНДРЕА ПЕСКИУЛИ 2000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • ЗЕФИР 66
  ZEFIR 66

  Последен запис/Last Deed:
  2009-08-20 10:04:34 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. ООД 6000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • РОСЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ
  ROSEN TSVETANOV ZLATANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
200356545АРДЕЗИЯ ООД
ARDEZIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 1500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:39:04 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1500
 • ПАРДО ДЕЗИДЕРИО
  PARDO DEZIDERIO

  Последен запис/Last Deed:
  2009-02-09 17:29:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 Manager
 • УНИТАЛ
  UNITAL

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-19 17:52:09 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Buy from: Леванте 3000
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Sell to: Унитал 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Sell to: Унитал 500
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Manager
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 09:39:04 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Partner
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:04:58 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Partner
200356607АРДЕЗИЯ БГ ЕООД
ARDEZIYA BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200392336АМБРУС ООД
AMBRUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200506957ЦЕУС ООД
TSEUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200739317ПИ ЕНД А ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
PI END A INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200846447АЛИАС ГРУП ООД
ALIAS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-05 08:20:10 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-05 08:20:10 TransformingCompany
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-05 08:20:10 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-05 08:20:10 Successor703
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4700
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-11 19:20:58 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 4700
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 15:25:38 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 100
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИТНИ
  FRANCHESKO FRATITNI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 4400

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 4400
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-11 19:20:58 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-08 15:31:55 Partner
 • АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е.
  ALIAS INVESTI-R.E.

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИТНИ 4400

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-08 15:31:55 Partner
200978356АЛФАДЗЕТА ЕООД
ALFADZETA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ДАВИДЕ ГАРИБОЛДИ
  DAVIDE GARIBOLDI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-03-19 05:55:28 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-19 05:55:28 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 5000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-03-19 05:55:28 ShareTransfer
  Sell to: ДАВИДЕ ГАРИБОЛДИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-18 14:25:03 SoleCapitalOwner
201038438КАППА КОНСУЛЕНЦЕ ЕООД
KAPPA KONSULENTSE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201121619ИНТЕРЕУРОПЕА АД
INTEREUROPEA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201313466АРТЕМИДЕ ЕООД
ARTEMIDE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403069ПЕНТАКЪМПАНИ ООД
PENTAKAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201512201ГАММАД АД
GAMMAD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201517209КРОС БОРДЪР ООД
KROS BORDAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201532403БАЛКАНИЯ ФУУД ООД
BALKANIYA FUUD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201640464РАФЕЕ ООД
RAFEE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201731490СОФИЯ СЪРВИС ЕООД
SOFIYA SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЕЛИА РИНАЛДИ
  ELIA RINALDI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-18 17:57:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-11 17:53:38 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 5000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-20 21:24:20 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-20 21:24:20 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-11 17:53:38 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИА РИНАЛДИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-20 21:24:20 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 5000
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-20 21:24:20 ShareTransfer
  Sell to: Елифра 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-02 21:49:48 SoleCapitalOwner
201744954ТРАСИНТ ЕООД
TRASINT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201835553ЧИМБИДИУМ ЕООД
CHIMBIDIUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201891616Балкан Еуро Клотинг ООД
Balkan Euro Kloting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201992164БИЛДЪП ООД
BILDAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Филипо Арена
  Filipo Arena

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15
 • Антонио Паучуло
  Antonio Pauchulo

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 1485
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 15

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner
202082261АЙ.ПИ.ПИ. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАЙПЛАЙНС ПРОДЖЕКТ ЕООД
AY.PI.PI. INTERNESHANAL PAYPLAYNS PRODZHEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • БИСЕР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
  BISER DIMITROV ILIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Sell to: Бисер Димитров Илиев 3000

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-30 10:48:49 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 3000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-18 13:00:34 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-18 13:00:34 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-21 10:46:14 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-21 10:46:14 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-30 10:48:49 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-21 10:46:14 SoleCapitalOwner
202093749АРТЕМИЗИЕ ЕООД
ARTEMIZIE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400
 • БАЛКАН ФРУИТ
  BALKAN FRUIT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400
 • ДЖАКОМИН ФРАНЧЕСКО
  DZHAKOMIN FRANCHESKO

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 200

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 200
 • СВЕТОСЛАВА ВАЛЕРИ НАЙДЕНОВА
  SVETOSLAVA VALERI NAYDENOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-09 15:55:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-10-09 15:55:15 Manager
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Sell to: ДЖАКОМИН ФРАНЧЕСКО 200

  Първи запис/First Deed:
  2014-10-01 17:12:33 ShareTransfer
  Buy from: Лука Канчан 10
 • ЛУКА КАНЧАН
  LUKA KANCHAN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-12 11:16:10 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 SoleCapitalOwner
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-28 17:47:59 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 ShareTransfer
  Sell to: Лука Канчан 10
 • Лука Канчан
  Luka Kanchan

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-01 17:12:33 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП 10

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 10
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-30 18:27:38 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-30 18:27:38 SoleCapitalOwner
202308803ПАТРИМОНИУМ ЕООД
PATRIMONIUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202308867АМИСТАД ЮРЪП ЕООД
AMISTAD YURAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202744028ХЕКЛА ООД
HEKLA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТЕФАН ИЛИЕВ СТАНЧЕВ
  STEFAN ILIEV STANCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-23 15:08:44 ShareTransfer
  Buy from: Империтус ЕООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-23 15:08:44 ShareTransfer
  Buy from: Империтус ЕООД 1200
 • ИМПЕРИТУС
  IMPERITUS

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-23 15:08:44 ShareTransfer
  Sell to: Стефан Илиев Станчев 1200

  Първи запис/First Deed:
  2015-10-26 17:56:53 ShareTransfer
  Buy from: ИНКИДС ЕООД 1200
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-21 17:53:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-21 17:53:40 Manager
 • ИНКИДС
  INKIDS

  Последен запис/Last Deed:
  2015-10-26 17:56:53 ShareTransfer
  Sell to: ИМПЕРИТУС ЕООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-21 17:53:40 ShareTransfer
  Buy from: АМОС ЕРБА 600
 • КЛАУДИО ВИОТИ
  KLAUDIO VIOTI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-21 17:53:40 ShareTransfer
  Sell to: ИНКИДС ЕООД 600

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-17 20:22:50 Partner
 • АМОС ЕРБА
  AMOS ERBA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-21 17:53:40 ShareTransfer
  Sell to: ИНКИДС ЕООД 600

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-17 20:22:50 Partner
202854617ФОКУСЛЕНД ЕООД
FOKUSLEND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Паоло Торино
  Paolo Torino

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50
 • Масимо Лемо
  Masimo Lemo

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 13:19:32 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Sell to: Паоло Торино 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Buy from: Марко Дестефанис 50
 • Фридрих Мобс
  Fridrih Mobs

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 50
 • Марко Дестефанис
  Marko Destefanis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 50
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Sell to: Марко Дестефанис 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 23:06:09 SoleCapitalOwner
202859201БЕСТ ИЗОЛЕЙШЪН ЕООД
BEST IZOLEYSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-20 09:33:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-20 09:33:40 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-20 09:33:40 ShareTransfer
  Buy from: Давиде Томанин 200

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-20 09:33:40 ShareTransfer
  Buy from: Давиде Томанин 200
 • Ерос Маши
  Eros Mashi

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-05 16:11:40 ShareTransfer
  Sell to: Давиде Томанин 2

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-05 16:11:40 ShareTransfer
  Sell to: Давиде Томанин 2
 • ЕРОС МАШИ
  EROS MASHI

  Последен запис/Last Deed:
  2014-03-04 16:03:39 ShareTransfer
  Buy from: Давиде Томанин 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-04 16:03:39 ShareTransfer
  Buy from: Давиде Томанин 2
 • Давиде Томанин
  Davide Tomanin

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-20 09:33:40 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 200

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-10 13:39:13 SoleCapitalOwner
202928524ИНКИДС ЕООД
INKIDS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203333706МБРАУН ЕООД
MBRAUN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203584683ДАЛАИМПЕКС АД
DALAIMPEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203618687ФОНИТАЛ ЕООД
FONITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ОРСОСЕЙФ
  ORSOSEYF

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-13 20:00:40 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 390

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-13 20:00:40 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 390
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 09:21:00 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-23 09:21:00 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-13 20:00:40 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 390

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-23 09:21:00 ShareTransfer
  Buy from: ДЖО БАТТА РЕСТАНИ 390
 • ДЖО БАТТА РЕСТАНИ
  DZHO BATTA RESTANI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 09:21:00 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 390

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-06 16:34:49 SoleCapitalOwner
203622224АйКю.Софтуер АД
AyKyu.Softuer AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203622301КАПА и ЕФЕ АД
KAPA i EFE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203724295ЧМР СЪРВИС ООД
CHMR SARVIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203732324ЕВРО ЛЕДЪР ЕООД
EVRO LEDAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203829093УИНСЪН ЕООД
UINSAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203986244БУЛ Х ПРЕС АД
BUL H PRES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204182981СИНЕРДЖИ ТРЕЙД АД
SINERDZHI TREYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204257656ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД АСИСТЪНС ЕООД
GLOBAL MENIDZHMANT END ASISTANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КАРМИНЕ БИАНКОСПИНО
  KARMINE BIANKOSPINO

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-22 14:35:53 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-22 14:35:53 Manager
 • МАУРО ДЖУЗЕПЕ
  MAURO DZHUZEPE

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-22 14:35:53 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-22 14:35:53 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 1200
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-08 17:38:49 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-08 17:38:49 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-22 14:35:53 ShareTransfer
  Sell to: МАУРО ДЖУЗЕПЕ 1200

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-08 17:38:49 ShareTransfer
  Buy from: Луиджи Миниери 1200
 • Луиджи Миниери
  Luidzhi Minieri

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-08 17:38:49 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-21 17:39:06 SoleCapitalOwner
204601146АПОТЕОЗИ ЕООД
APOTEOZI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204645671КАПСИКА ЕООД
KAPSIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
Check other registries about the person FRANCHESKO FRATINI

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЧЕСКО @SecondName ФРАТИНИ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЧЕСКО @SecondName ФРАТИНИ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More