1 Компании свързани с лицето АТАНАСИОС АТАНАСОПУЛОС, Дата на раждане 410101 (виж второ ниво)
Companies connected to ATANASIOS ATANASOPULOS, Data na razhdane 410101

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113509219СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД
STOMANA-INDASTRI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАСИОС АТАНАСОПУЛОС, Дата на раждане 410101
Check other registries about the person ATANASIOS ATANASOPULOS, Data na razhdane 410101

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More