4 Компании свързани с лицето КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR PETROV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114631927КАПИТАЛ ГРУП ООД
KAPITAL GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114653044ОВО - БУЛ ООД
OVO - BUL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175428756АЕТОС САРИЕВ ЕООД
AETOS SARIEV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831520311СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД
SOFIYA-BULGARTABAK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person KRASIMIR PETROV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More