5 Компании свързани с лицето АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS IVANOV STAMBOLIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102085210ПЛАТИНА ООД
PLATINA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102835306САТУРН 2 ООД
SATURN 2 OOD

Публични фондове Public money
  • 19 713 056,64 лв. от 11 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175326882Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ООД
G END M ELEKTRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200211693ТРАНСКОРЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД
TRANSKOREKT BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203722465КРАЙМОРИЕ 2015 ООД
KRAYMORIE 2015 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
Check other registries about the person ATANAS IVANOV STAMBOLIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More