6 Компании свързани с лицето ЦОНЮ МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSONYU MIHAYLOV KONSTANTINOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121099150ПОЛИКОНСУЛТ ЕКО ООД
POLIKONSULT EKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131022184ИНТЕРКОНСУЛТ-ЕКО ООД
INTERKONSULT-EKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202139456ПОЛИЕКО-КМ ООД
POLIEKO-KM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204006084ЕНЕРГО ФЛУИД ООД
ENERGO FLUID OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831006219ПОЛИ КОНСУЛТ ЕКО-М-ЦОНЮ МИХАЙЛОВ ЕТ
POLI KONSULT EKO-M-TSONYU MIHAYLOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831814250СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ-ИНТЕРКОНСУЛТ ООД
STOPANSKA ASOTSIATSIYA-INTERKONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦОНЮ МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ
Check other registries about the person TSONYU MIHAYLOV KONSTANTINOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More