32 Компании свързани с лицето МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIN VELIKOV MITEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000090542СДРУЖЕНИЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЧЕРНО МОРЕ ASSOC
SDRUZHENIE NA SPORTNI KLUBOVE CHERNO MORE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
000627519ХИМИМПОРТ АД
HIMIMPORT AD

Публични фондове Public money
  • 4 708 739,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
000692965БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC
BALGARSKI FUTBOLEN SAYUZ ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103045368ТИМ КЛУБ ООД
TIM KLUB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103050543ТИМ КОНСУЛТ ЕООД
TIM KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103060548ТИМ КАР ООД
TIM KAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103101087ДИК ДИК ЕООД
DIK DIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103106697ВАРНА-ПЛОД АД
VARNA-PLOD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103131753А ЕМ ДЖИ ЕООД
A EM DZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103252121Варна риълтис АД
Varna rialtis AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103326073МАРИН МИТЕВ - ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕТ
MARIN MITEV - PRODZHEKT MENIDZHMANT ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103536374ТОРТУГА ООД
TORTUGA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103606634СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ТИМ ASSOC
SPORTEN KLUB PO BOYNI IZKUSTVA TIM ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103617958БИНА КОНСУЛТ ЕООД
BINA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103624905АЛЕЯ ООД
ALEYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103773081МАСТЕРС-БГМ СД
MASTERS-BGM SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103812011БАЙОНЕТА ЕООД
BAYONETA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103936685ПАРТИ-СОФИЯ ЕООД
PARTI-SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103941472СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА АД
SPORTEN KOMPLEKS VARNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121749139ЦКБ ГРУП ЕАД
TSKB GRUP EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124609740АХИЛЕЯ ЕАД
AHILEYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124613710ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
INVESTMANT GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124712625ГОЛФ ШАБЛА АД
GOLF SHABLA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148019132ПАРТИ ЕООД
PARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175090938НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ ASSOC
NATSIONALEN BORD PO TURIZAM ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175438743ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД
INVESTITSIONNA KOMPANIYA GALATA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175463433ГЛОБЪЛ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
GLOBAL PRODZHEKT MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202317193ТИМ ЕАД
TIM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
824033568ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD

Публични фондове Public money
  • 30 283 429,20 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831121837ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД
TEHNOIMPORTEKSPORT AD

Публични фондове Public money
  • 132 905 279,68 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831447150ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD

Публични фондове Public money
  • 83 047 857,51 лв. от 22 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831541734ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД
HIMIMPORT INVEST AD

Публични фондове Public money
  • 116 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ
Check other registries about the person MARIN VELIKOV MITEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More