12 Компании свързани с лицето ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN ATANASOV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102168909МЕДИТЕХ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
MEDITEH - INZHENERING EOOD

Публични фондове Public money
  • 153 840,00 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102657832МЕДИТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ - ИВАН АТАНАСОВ ЕТ
MEDITEH INZHENERING - IVAN ATANASOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102668164САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - СКЕН ТЕСТ ООД
SAMOSTOYATELNA MEDIKO - DIAGNOSTICHNA LABORATORIYA - SKEN TEST OOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102867802АЛБАМЕД ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ALBAMED INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102921901МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛИТОС ООД
MEDITSINSKI TSENTAR - LITOS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106569333САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ТОМОВИЖЪН ООД
SAMOSTOYATELNA MEDIKO-DIAGNOSTICHNA LABORATORIYA TOMOVIZHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200980880РЕЙМЕД 09 ООД
REYMED 09 OOD

Публични фондове Public money
  • 338 557,60 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201140427ВИВА ТРЕЙД БГ ООД
VIVA TREYD BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201296814ТАНАВИ ЕООД
TANAVI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201911410РЕЛАЙАНС БГ ООД
RELAYANS BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203942657МЕДИТЕХ-ИНЖЕНЕРИНГ 1 ЕООД
MEDITEH-INZHENERING 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204229589БИОАНОЛИТ ООД
BIOANOLIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person IVAN ATANASOV ATANASOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More